• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się w e-mailu o tytule "Przyjęcie zamówienia" lub o przysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@fundacja-instytutzielarstwa.pl zawierającej w treści:
- imię i nazwisko, dokładny adres
- numer/datę zamówienia
- nazwę zwracanego produktu
- numer telefonu, adres e-mail
- nazwę banku i numer rachunku do zwrotu środków towaru

oraz w ciągu kolejnych 14 dni odesłanie towaru. Konsument ponosi koszt zwrotu.

Zakupując towar cyfrowy (wejściówka, wstęp na warsztaty), Klient rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacja towaru

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 556–576) jako sprzedający odpowiadamy za wady prawne lub fizyczne (niezgodność towaru z umową) sprzedanych rzeczy na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od wydania rzeczy konsumentowi. Zgłoszenia można dokonać przysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@fundacja-instytutzielarstwa.pl zawierającej w treści:

- imię i nazwisko, dokładny adres
- numer/datę zamówienia
- nazwę reklamowanego produktu
- numer telefonu, adres e-mail
- nazwę banku i numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków towaru
- krótki opis zgłoszenia reklamacji

oraz w ciągu kolejnych 14 dni odesłanie towaru na adres
Fundacja Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, Wieluńska 13, 97-360 Kamieńsk.
Konsument ponosi koszt wysyłki towaru.

Poinformujemy Cię e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad, usuniemy wadę lub zwrócimy równowartość na konto.

Szczegółowe informacje o reklamacji towaru, odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru znajdują się w Regulaminie.

  • Sklep zamknięty